Brzká sexuální zkušenost přispívá k lepšímu sexuálnímu zdraví v dospělosti, potvrdila studie

Zatímco různé dřívější výzkumy naznačovaly potenciální rizika předčasného sexuálního debutu, nová studie kanadských odborníků ukázala, že se naopak může pojit s pozitivními vlivy. Lidé s časnější sexuální zkušeností totiž vykazovali méně problémů s touhou, vzrušením i sexuálním uspokojením. Pro drtivou většinu z nich navíc nebyl sexuálním debutem pohlavní styk.

Světová zdravotnická organizace WHO definuje sexuální zdraví jako „stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohody související se sexualitou; nejedná se tedy o pouhou nepřítomnost nemoci, dysfunkce či slabosti. Sexuální zdraví vyžaduje pozitivní a respektující přístup k sexualitě a sexuálním vztahům a zároveň prožívání příjemných a bezpečných sexuálních zážitků, bez nátlaků, diskriminace či násilí.“ Sexuální zdraví má i svůj vlastní světový den, který připadá na 4. září. Slaví se od roku 2010, kdy jej vyhlásila Světová asociace pro sexuální zdraví ve snaze podpořit povědomí o sexuálním zdraví po celé zeměkouli.

Lidé s časnější sexuální zkušeností jsou se sexem spokojenější

Ve studiích zabývajících se sexuálním zdravím se lze často setkat s náznaky, že jedním z rizik ohrožujících sexuální zdraví je i předčasný sexuální debut, jímž se obvykle míní první pohlavní styk. „Ten dle odborníků může vytvářet předpoklady pro mnoho negativních projevů a důsledků, od neplánovaného těhotenství a sexuálně přenosných chorob až po sexuální vykořisťování a zneužívání,“ uvádí Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Dodává ale, že situace nemusí být ani zdaleka tak jednoznačná, jak by se z výsledků výzkumů dalo usuzovat. Důkazem je nová studie odborníků z University of Toronto Mississauga uveřejněná v odborném žurnálu Journal of Sexual Medicine, jež se na sexuální debut zaměřila v širším kontextu a jejíž výsledky ukazují, že brzká sexuální zkušenost může mít naopak i dopady pozitivní.

Výzkum byl proveden na vzorku 3 139 dospělých, kteří byli dotázáni například na to, kdy zažili první sexuální kontakt, první sexuální stimulaci, první pohlavní styk a první orgasmus. Zároveň průzkum obsahoval také otázky na sexuální historii respondentů v uplynulých čtyřech týdnech, které se zaměřily hlavně na potíže s orgasmy, touhou, vzrušením a sexuálním uspokojením. Z dotazníku vyplynulo, že průměrný věk sexuálního debutu činil u respondentů 17 let a výsledky ukázaly, že osoby s časnější sexuální zkušeností měly sledovaných obtíží méně, a tudíž lepší sexuální funkci, jež pro dobré sexuální zdraví je zásadní.

Odkládání sexuální debute může nepříznivě ovlivnit sexuální funkci

„Zdravá sexuální funkce je předpokladem zdravého sexu, který by měl být kromě bezpečného a samozřejmě konsensuálního také příjemný. Zahrnuje absenci potíží s touhou, vzrušením a orgasmem, stejně jako absenci bolesti při pohlavním styku a celkovou spokojenost se sexuální aktivitou,“ doplňuje k tématu Adam Durčák.

Studie také zjistila, že 93 % respondentů mělo před prvním pohlavním stykem již nějaké sexuální zkušenosti, včetně předchozího sexuálního kontaktu, orgasmu a sexuální stimulace. Sledování sexuálních zkušeností mimo pohlavní styk bylo důležité, protože dospívání je obdobím sexuálního objevování a experimentování a pohlavní styk zřídkakdy znamená pro mladé lidi začátek sexuální aktivity. S každou další generací jsou tak stále častější jiné formy sexuálních debutů.

Autoři studie rovněž vyjádřili naději, že by jejich práce mohla pomoci v sexuální výchově, která se bohužel v mnoha zemích zaměřuje zejména na zdůraznění sexuální abstinence. Sexuální výchova, která hlásá, že zdravou sexualitou je pro dospívající jedině sexualita nulová, tedy sexuální abstinence, a která nabádá mladé lidi k odložení veškerých sexuálních aktivit do pozdějšího věku, může být dle odborníků z dlouhodobého hlediska pro sexuální zdraví mladých lidí dokonce škodlivá, přinejmenším s ohledem na zdravou sexuální funkci.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.