Téměř 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci je poslali k lékařům na další vyšetření. Akci pod názvem Týdenpokračování

Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 27. května 2019 stala Tereza Nagyová. Ocenění získala za svou osvětovou činnost o životě se stomií,pokračování