Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 27. května 2019 stala Tereza Nagyová. Ocenění získala za svou osvětovou činnost o životě se stomií,více