Děčínský zámek je na prvním místě v počtu návštěvníků v severních Čechách

Již několik let se děčínský zámek drží na prvním místě v počtu návštěvníků památek severních Čech. Od povodní v roce 2013 návštěvnost trvale stoupá. Udržet zájem lidí ale není snadné, protože dnešní návštěvník je stále náročnější a v rámci svých výletů vyžaduje aktivity, dobrodružství, poznání, originálnost. Proto zámek kromě klasických prohlídkových okruhů nabízí kostýmované prohlídky, prohlídky pro rodiny s dětmi s komtesou nebo s Černým rytířem, výstavu věžních hodin v zámeckém podkroví nebo třeba prohlídky sklepení. Interiéry zámku jsou také průběžně obohacovány o nové exponáty a prohlídkové trasy rozšiřovány. Velkou událostí byl například návrat slavného obrazu „Děčínský oltář“, který patří mezi nejvýznamnější díla německého romantismu. Do prostor zámku byla navrácena rovněž ojedinělá knihovna knížecí rodiny Thunů. Správa zámku láká také na celou řadu zajímavých akcí. Na jaře patří mezi oblíbené třeba Otvírání zámeckých zahrad nebo Dětský zámecký karneval, letos se o jeho program postará Sváťovo dividlo. S litoměřickým loutkohercem Svatoplukem Horváthem zámek navázal spolupráci již úspěšnou výstavou marionet. V zahradách pokračuje rekonstrukce Čajového pavilonu, kde stále probíhá restaurování barokní výmalby. Stálý zájem veřejnosti o opakovanou návštěvu zámku je důkazem, že snaha vrátit do Děčína předměty z původního inventáře a navodit tak správnou historickou atmosféru, byla správnou volbou. Řada projektů vznikla z úspěšné       a velice intenzivní přeshraniční spolupráce se saským zámkem Weesenstein.  Za veškeré snahy se dostalo zámku Děčín a jeho ředitelce Ivetě Krupičkové i ocenění senátora Zbyňka Linharta za mimořádný přínos k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko.  

„Důvodem stálé atraktivnosti zámku mezi návštěvníky je bezesporu široká nabídka prohlídek a pořádání řady akcí pro celé rodiny. Ty pak na zámku dovedou strávit celý den nebo se opakovaně vracet v průběhu roku,“ uvádí Ing. Iveta Krupičková, ředitelka Zámku Děčín. „Nabízíme dvě klasické prohlídkové trasy v jižním a západním křídle, další dvě prohlídky pro děti i celé rodiny, a navíc prohlídku pro milovníky architektury. Na své si tak u nás přijde opravdu každý. Zámeckou expozici v loňském roce obohatila thunovská knihovna. V době Thunů byla sbírka knih se svými cca 90 000 svazky jednou z největších v českých zemích. V okamžiku prodeje zámku byla bohužel z velké části rozprodána, ale její torzo se naštěstí zachovalo ve sbírkách Oddělení zámeckých knihoven Národního muzea a v současnosti je vystaveno v děčínském zámku v prostoru, kde bývala malá knihovna. Zámek také díky přeshraničnímu projektu Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Čechách a v Sasku mohl vydat novou publikaci – Průvodce po zámku z pera historika a kurátora zámeckých sbírek Františka Šumana. Návštěvník se z ní dozví mnoho nových informací o dějinách zámku i o činnosti členů rodiny Thunů,“ dodává Iveta Krupičková.

Právě v těchto dnech zámek láká na svůj jarní program, který bude uveden oblíbeným dětským karnevalem s loutkovým představením v podání manželů Horváthových a jejich Sváťovým dividlem. Na poslední březnovou sobotu zámek chystá Otevírání zámeckých zahrad po zimní přestávce, den nato následují prohlídky sklepení. Na Velikonoční období nachystali na zámku speciální program pro děti v podobě Pohádkové pomlázky. V dubnu pak na děti čeká Čarodějnická maturita a na všechny Mezinárodní den tance.

Na návštěvnosti českých hradů a zámků se samozřejmě pozitivně projevují také některé vnější faktory. Češi v posledních letech často dávají přednost tuzemské dovolené a tato tendence se projevuje na návštěvnosti památek obecně. I tak si ovšem děčínský zámek dlouhodobě drží pozici nejnavštěvovanějšího hradu či zámku v Ústeckém kraji.

Senátor za volební obvod Děčín a předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko Zbyněk Linhart ocenil v loňském roce za mimořádný přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska pět osobností: dlouholetou starostku obce Růžová Helenu Křížkovou, prvního ředitele destinační společnosti Marka Mráze, ředitelku Zámku Děčín Ivetu Krupičkovou, vlastivědného badatele Karla Steina a středoškolského profesora Emila Tumu. Jako symbolické ocenění jejich práce jim předal slavný nůž rybičku z mikulášovického Mikovu.

Program jarních akcí na děčínském zámku:

ne 10. 3.  Dětský zámecký karneval 15:00-18:00 / Knihovní sál

Karneval je pro všechny děti, které se rády baví, smějí a tančí. Program připravilo Sváťovo dividlo  a také letos přijde kouzelník.Vstupné: 50 Kč děti, 90 Kč dospělí.

so 30. 3.  Odemykání zámeckých zahrad 14:00-18:00 / Jižní terasy

Tradiční zahájení sezóny proběhne v zámeckých zahradách. Odpoledne obohatí kapela Los Pelotudos a houslový soubor Impira. Součástí programu budou i prohlídky Čajového pavilonu v jižních zahradách. Také v tomto roce je připravena hra pro zvídavé děti. Vstup volný, platí i v Růžové zahradě.

ne 31. 3.  Prohlídky zámeckého sklepení  – 11, 14, 15    a 16 hodin / zámek – sklepení

Zámek Děčín opět veřejnosti otevírá běžně nepřístupné prostory. Prohlídky nejsou vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vstupné: 120 Kč (doporučujeme rezervovat předem).

so 13. 4.  Prohlídky čajového pavilonu 10:00 – 17:00 / jižní terasy – Čajový pavilon

Město Děčín zahajuje turistickou sezónu, zámek se připojí mimořádnými komentovanými prohlídkami Čajového pavilonu, který jinak zůstává prozatím veřejnosti nepřístupný. Vstup volný.

út 16. 4.  Velikonoční koncert – Martin Kasík (klavír), Jiří Vodička (housle) 18:00 / Barokní sál

Pořadatelem slavnostního Velikonočního benefičního koncertu je děčínská dobročinná organizace Andělé bez křídel z.s. Vystoupí jeden z nejvýznamnějších českých houslistů koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička a klavírní virtuóz Martin Kasík, kteří společně zahrají skladby Ludwiga van Beethovena, Vítězslava Nováka, Camille Charlese Saint-Saënse a Pabla de Saraseho. Vstupné: 200 Kč, studenti/senioři/ZTP 150 Kč.

po 22. 4.  Pohádková pomlázka 14:00 – 17:00 / Růžová zahrada

Komteskám už zase někdo schoval velikonoční vajíčka! Pomůžete jim je najít? Zámecká koleda, výtvarná dílna a v 15:00 pohádka. Vstupné: 50 Kč děti, 30 Kč doprovod.

so 27. 4. Čarodějnická maturita 15:00 – 17:00 / jižní zahrady. Čarodějnice, strašidla a bubáci mají pro děti připraveno plno úkolů, které prokáží jejich šikovnost a statečnost. V cíli na děti čeká odměna a možnost opékání vlastních buřtů. Jednotné vstupné: 40 Kč.

ne 28. 4. Mezinárodní den tance v Děčíně 2019

Zámek Děčín a jeho současná podoba je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli původně z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady. Např. Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho synovec Franz Thun zastával dvakrát (1889–1896 a 1911–1915) funkci místodržitele v Čechách a v letech 1898–1899 se stal dokonce předsedou rakouské (tzv. Předlitavské) vlády a současně i ministrem vnitra. Za své zásluhy byl roku 1911 povýšen do knížecího stavu. Rod Thunů, původní majitelé zámku, udržoval kontakty s mnoha předními vědci či umělci – Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, malířskou rodinou Mánesů atd. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl hudební skladatel Fryderyk Chopin. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.