Je nutná změna v rozdělování podpor včelařství

Přestože existuje v ČR, stejně jako v jiných zemích EU, pro distribuci dotací do zemědělství k tomu určená platební agentura – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), u podpory včelařství je to jinak. Veškeré dotace totiž administruje nevládní zájmová organizace – Český svaz včelařů, která je v praxi také jediným monopolním partnerem Ministerstva zemědělství při nastavování parametrů podpor či tvorbě se včelařstvím souvisejících zákonů a vyhlášek.

Dotace na vzdělávání včelařů dokonce mají být dle připravovaných podmínek rozdělovány cestou SOUV-VVC, o.p.s., jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství a je spoluvlastněno Českým svazem včelařů, z.s. jakožto monopolním příjemcem dotace.   

„Tuto skutečnost považuje Asociace soukromého zemědělství ČR za naprosto nepřijatelnou, porušující principy administrace dotací a také za diskriminační, neboť Český svaz včelařů není jedinou organizací sdružující tuzemské včelaře. Již téměř 20 let působí v ČR také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, která je navíc od loňského roku naší členskou organizací,“ upozorňuje předseda ASZ ČR Josef Stehlík. 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) má dlouhodobě k systému rozdělování dotací značné výhrady a některé z dotačních titulů považuje za zcela zbytečné, kontraproduktivní a jejich existenci za neúčelné vynakládání peněz.

„Naše organizace ovšem není jen kritikem, má také celou řadu vlastních podnětů a návrhů, jak včelařství v ČR skutečně pomoci. Její existenci ale Ministerstvo zemědělství dlouhodobě ignoruje, na jednání o oboru nejsme zváni a nemáme tak možnost v odborných diskusích své postoje, názory a návrhy prezentovat,“ informuje člen Rady PSNV-CZ Leopold Matela.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ přitom již dvě desítky let vydává prestižní časopis Moderní včelař, v němž jsou prezentovány moderní trendy a přístupy ke včelaření,

nové pohledy na roli včel i na metody, jak předcházet nemocem včel či jak zvyšovat jejich rezistenci vůči škůdcům a parazitům. Členové této společnosti pak organizují množství seminářů a školení pro amatérské i profesionální včelaře, a také z toho důvodu by bylo žádoucí, aby měli možnost podílet se na vývoji oboru i v oblasti legislativy a zaměření podpor do oboru.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR proto požadují po Ministerstvu zemědělství, aby tyto skutečnosti respektovalo a umožnilo podílet se na vývoji včelařství demokraticky všem bez rozdílu. Obě organizace zároveň požadují zásadní změnu v rozdělování podpor tak, aby jejich tok směřoval bez prostředníka přímo od poskytovatele k jednotlivým chovatelům.

Asociace soukromého zemědělství ČR

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.