Lidé s těžkým zrakovým postižením tvoří na konferenci INSPO

Konference INSPO je maximálně přístupná i pro účastníky s těžkým zrakovým postižením.

Lidé s těžkým zrakovým postižením tvoří na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami tradičně početnou skupinu účastníků. Je to i díky tomu, že organizátorům se daří zajistit, aby dění na konferenci pro ně bylo maximálně přístupné. Slouží k tomu řada opatření. K nim 30. března v Kongresovém centru Praha na 19. ročníku konference přibude navíc několik novinek.

Sborník konference je již více let nabízen v digitální podobě. Účastníci konference si jej tak mohou přečíst způsobem, který si sami zvolí – například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.

Pro snazší orientaci návštěvníků s těžkým zrakovým postižením bude vchod do Kongresového centra označen mobilním akustickým a hlasovým majáčkem, ovladatelným vysílačem VPN.

Pro zpřístupnění prostor konference budou využity speciální Bluetooth vysílače (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru.

Slabozrací návštěvníci budou moci prostřednictvím systému Polygraf sledovat na zapůjčeném tabletu (nebo i na vlastním zařízení) prezentace promítané na plátno.

Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jim organizátoři nabízejí (kromě standardního tisku) i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je možné také elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou z hlasování vyloučeni.

„Nově budou pro návštěvníky konference k dispozici hmatové plánky a chystáme i 3D model Kongresového centra Praha, aby si návštěvníci mohli udělat představu o tom, jak vypadá objekt, ve kterém se konference koná,“ říká Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, který má spolu s kolegy velkou zásluhu na tom, že se postupně podařilo dosáhnout tak vysoké míry zpřístupnění konference účastníkům s těžkým zrakovým postižením.

„A pro distribuci simultánního tlumočení z angličtiny do češtiny použijeme aplikaci Speekie, která je k dispozici pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS i Android a je plně přístupná i pro uživatele se zrakovým postižením,“ představuje další letošní novinku.

„Nová je taky možnost využít služeb asistenta, který nevidomé účastníky do Kongresového centra doprovodí ze stanice metra Vyšehrad,“ doplňuje Jaroslav Winter, předseda BMI sdružení, které konferenci pořádá.

Zájemci o konferenci INSPO najdou její program na www.inspo.cz/inspo-2019, kde je i odkaz na registrační formulář.

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jsou Autocont, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.