Pandemie ovlivňuje i průběh terapie IVF. Testy na koronavirus by žena měla absolvovat dvakrát

Pandemie nového koronaviru přinesla pro mnohé páry potýkající se s diagnózou neplodnosti nutnost přerušení nebo odložení naplánované terapie metodami IVF. A protože je faktor času v tomto případě velmi důležitým předpokladem úspěšnosti léčby, na řadu přicházejí i celkem nová opatření umožňující zájemcům absolvovat cyklus IVF v co nejbližším termínu.

Pražská klinika asistované reprodukce IVF CUBE je prvním a zatím jediným zařízením svého druhu, které funguje jako oficiální odběrové místo pro COVID-19. Testem na přítomnost nového koronaviru tu procházejí nejen zájemci o terapii či dárkyně vajíček, ale jednou týdně také zaměstnanci kliniky. „Bezpečnost a zdraví našich pacientů stejně jako úspěšnost léčby jsou pro nás na prvním místě. Proto jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o registraci IVF CUBE jako oficiální odběrové místo pro COVID-19. To nám umožňuje testovat pravidelně naše zaměstnance a pacientkám dopřát bezpečnou terapii s hladkým průběhem,“ říká Ing. Ondřej Šebestík, manažer kliniky IVF CUBE, a pokračuje. „Naši zaměstnanci absolvují test jednou týdně v souladu se zavedeným rota systémem. Ženám s plánovanou terapií doporučujeme absolvovat test na přítomnost koronaviru ještě před zahájením hormonální stimulace vaječníků. Před samotným odběrem anebo transferem embryí, které se uskutečňují na operačním sále, je tento test už povinný, neboť jeho výsledek má vliv na další pokračování terapie.“

Důvody pro tento postup mají kromě bezpečnosti klientů a personálu kliniky i čistě medicínský základ. „Na základě dodnes uskutečněných studií vznikla jednoznačná doporučení, aby terapie metodami IVF byla zahájena jen u žen, které nejsou zasažené infekcí novým koronavirem. Existuje totiž možnost, že k přenosu infekce z matky na plod by mohlo dojít i během nitroděložního vývoje. Stejně tak je tu přítomné i riziko, že průběh infekce by mohl být u těhotné ženy komplikovanější,“ vysvětluje RNDr. Renata Hüttelová, vedoucí embryologické laboratoře IVF CUBE. Opatrnost je podle jejích slov namístě i v případě partnera. „Jakékoliv onemocnění, zejména pokud je doprovázené horečkou, má vliv na kvalitu spermií a ejakulátu, proto by léčba neměla být zahájená dříve, než dojde k jeho vyléčení,“ říká Renata Hüttelová a dodává i pozitivní zprávu. „Přítomnost viru v samotném ejakulátu nebyla prokázána, stejně tak se virus nedokáže zachytit na pohlavní buňce ani embryu.“

Mezi odběrem pohlavních buněk a transferem obvykle uplyne pět až šest dní. Pokud by se symptomy onemocnění u pacientky čekající na zákrok projevily v tomto období, nebo by přišla do styku s infikovanou osobou, je možné udělat nový test, anebo transfer odložit. „Samozřejmě klientky by v tomto období měly ve vlastním zájmu dodržovat pravidla dobrovolné karantény,“ upozorňuje specialistka.

Samotná embryologická laboratoř, kde dochází k manipulaci s buňkami a tkáněmi, funguje v přísném hygienickém a bezinfekčním režimu i mimo období pandemie. Zvýšenou pozornost proto management kliniky IVF CUBE věnuje potenciálním rizikům zejména v ostatních prostorech. Tým zaměstnanců pracuje na dvě směny, které se na pracovišti nepotkávají. Oddělení jsou i objednaní pacienti, a to podle toho, zda je u nich plánováno ambulantní vyšetření, nebo zákrok na sále. Výkony na sále, kam patří především odběr vajíček a transfer embryí, se vykonávají výhradně dopoledne, konzultace a ambulantní vyšetření se dělají v odpoledních hodinách a mezitím probíhá důkladná dezinfekce prostor kliniky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.