Proč by měli muži pohlavní buňky darovat? 

Podle kliniky Repromeda je nutné dárcovské spermie využít zhruba u 3-5 % párů, které se léčí s neplodností. I tak je ale dárců málo, a to i přestože odběr mužských pohlavních buněk je na rozdíl od darování těch ženských, kdy dochází k hormonální stimulaci, v podstatě jednoduchý. Pro dvojice bojující s problémy s početím mohou pak darované spermie zachránit situaci a umožnit jim založit rodinu. Kdo se tedy může stát dárcem a jak proces probíhá? To objasňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka brněnské genetické a reprodukční kliniky Repromeda.

Vyskytují se různé zdravotní příčiny, proč musí pár použít darované spermie. Do této kategorie spadají například takové problémy s neplodností, kdy jsou spermie v ejakulátu neživé nebo se žádné vůbec netvoří. Jindy zase mužské pohlavní buňky přítomné jsou, ale nefertilizují – to znamená, že nejsou schopné ženské vajíčko oplodnit. V takovýchto specifických případech nelze dvojici pomoci ani prostřednictvím metod preimplantační genetické diagnostiky, a proto nezbývá než využít pro umělé oplodnění anonymního dárcovství. 

Kdo a jak může darovat? 

V Česku je možné darovat spermie ve věku od 18 do 32 let. Kromě věku je však nutné splňovat i další podmínky. „Pokud se muž rozhodne darovat spermie u nás na klinice, požadujeme věk do 32 let a dobrý zdravotní stav. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině, dárce nesmí kouřit ani být drogově závislý. Mezi další požadavky patří i minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,“ objasňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. Darování spermií je stejně jako darování vajíček v České republice anonymní a neplodný pár se o dárci dozví pouze obecné informace, jako je barva vlasů a očí, výška, váha, krevní skupina, povahové rysy, záliby nebo dosažené vzdělání.

Pokud se muž rozhodne stát dárcem, musí samozřejmě podstoupit i zdravotní vstupní vyšetření. Na základě výsledků je pak rozhodnuto, zda darovat skutečně může. „Základem je vyšetření spermiogramu. Při vyhovujících parametrech je muž pozván ke konzultaci s klinickým genetikem a podroben odběrům krve na vyšetření krevní skupiny, pro genetické testy a testy na pohlavně přenosné nemoci. Další kontrolní vyšetření na pohlavně přenosné nemoci z krve probíhá po 6 měsících od posledního darování spermií,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. Jestliže všechny testy vyjdou v pořádku, nic nebrání tomu spermie darovat, a to i opakovaně, v ideálním případě desetkrát. S darováním je spojena i finanční kompenzace 1000 Kč za jeden odběr.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.