Chcete jen ušetřit za notářské poplatky? K darování nemovitosti stačí uzavřít darovací smlouvu, nechat úředně ověřit podpisy účastníků a podat návrh na vklad na příslušný katastrální úřad (za poplatek 1.000více