Pracovní oděvy svou primární funkci plní coby ochranná a hygienická pomůcka garantující, že výkon dané profese žádným způsobem nehrozí bezpečnost toho, kdo jej provádí. Proto se například také opatřují reflexními prvky.více