I v pracovních oděvech vám to může slušet

Pracovní oděvy svou primární funkci plní coby ochranná a hygienická pomůcka garantující, že výkon dané profese žádným způsobem nehrozí bezpečnost toho, kdo jej provádí. Proto se například také opatřují reflexními prvky.

Pracovní oděvy a jejich využití

Další funkcí je ta ochranná, která zajišťuje, že se běžné oblečení nezašpiní, potažmo definitivně nezničí. Jmenované praktické aspekty však zdaleka nejsou jedinými důvody pro využívání tohoto oblečení. Stejně tak může sloužit coby podpora image firmy, pokud na něm dojde uplatnění charakteristická barevná kombinace. A v neposlední řadě rovněž musí zajistit i to, že se v nich zaměstnanci budou cítit pohodlně díky použitým materiálům i střihům.

Výběr vhodných pracovních oděvů

Mezi nejběžnější typ pracovního oděvu patří zejména klasické montérky. Dalším typickým prvkem bývá i pracovní plášť nebo stejnokroj. Tento sortiment pak zpravidla ještě doplňují i další pomůcky jako ochranné brýle. Konkrétní typ závisí vždy na výkonu příslušného povolání, typicky najde pracovní oděv uplatnění například ve sféře zdravotnictví, pří práci v laboratoři, v zemědělství atd. Do kategorie pracovních oděvů však můžeme zařadit i uniformy tak, jak je známe z armády nebo nebo u pracovníků integrovaného záchranného systému (policie či hasiči). Samozřejmou součástí pak vždy bývá i pracovní obuv.

Co jsou ochranné oděvy

Specifickou kategorii představují ochranné oděvy. Ty zajišťují ochranu před nebezpečnými toxickými, radiačními nebo biologickými látkami. Dělí se do několika skupin právě podle stupně poskytované ochrany na oděvy izolační, filtrační, nehermetizované a izolační hermeticky uzavřené s vlastní zásobou vzduchu. Případně jinak je můžeme též rozlišovat podle jejich účelu na prodiradiační, protichemické a protibakteriologické.

Zásadní limit pro využívání tohoto typu oděvů je především nutnost předchozí přípravy a následného odpočinku, neboť jakákoli činnost v nich představuje výraznou fyzickou i psychickou zátěž.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.