Lidí s tělesným postižením potřebují pomoc i bezbariérovou dopravu

I přes veškerou snahu zpřístupnit městskou hromadnou dopravu osobám na vozíku, je stále ještě hodně míst, která jsou vozíčkářům nedostupná. Nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. se provozem tří mikrobusů s plošinou snaží lidem s postižením dopravu za každodenní výukou zjednodušit.

Možnost dopravit se za vzděláním je jednou ze základních potřeb úspěšné integrace lidí se zdravotním znevýhodněním do běžného života. Mnoho rodin dětí s handicapem se u Borůvky Praha o.p.s. zajímalo o možnosti bezbariérové dopravy do Jedličkova ústavu a běžných škol v Praze. Díky zapůjčeným a speciálně upraveným mikrobusům se společně s ochotnými řidiči daří denně dopravit až 20 žáků a studentů do škol.

Video upoutávka: youtu.be/boruvka

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je ulehčit dětem a mládeži s tělesným postižením cestu za vzděláním, sportem a volnočasovým aktivitám. Díky dostupné dopravě mají rodiny těchto dětí větší možnosti volby školy a nemusí se omezovat jen na nejbližší okolí svého bydliště.

„Klienti se mohou vzdělávat v běžných školách mezi zdravými vrstevníky, jsou tak více samostatní a nezávislí. Zvýší si sebevědomí a ztratí izolaci od běžného každodenního života. Zároveň získají více sociálních kontaktů a zvýší se i životní úroveň rodiny,“ říká Lenka Nádvorníková, ředitelka neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s.

Děti a mladí lidé se tak odpoutávají od rodičů, kteří mohou docházet do svých zaměstnání, což má kladný vliv na celkovou životní úroveň klienta. Hlavním kritériem výběru do projektu je nemožnost vlastní dopravy a lokalita bydliště.                                                                                          

Jak projekt funguje a jeho výsledky

Počátkem školního roku, ale dle potřeb i v jeho průběhu, se na základě žádostí a požadavků od rodičů a klientů sestavuje harmonogram jednotlivých, pravidelných, každodenních jízd do běžných škol v Praze a Jedličkova ústavu. Harmonogram je upraven tak, aby organizace mohla vyhovět co nejvíce požadavkům. Zároveň ale musí přihlížet ke kapacitě upravených mikrobusů. „Organizace Borůvka Praha o.p.s. je v současné době schopna převážet i více osob, pokud budou jezdit stejným směrem a ve stejnou dobu – například z internátu v JUŠ do Klárova ústavu atd. Maximum je momentálně 27 klientů. Ročně speciální mikrobusy najedou až 2800 km pro jednoho klienta. Většinou se však počet kilometrů pro jednoho z nich pohybuje mezi 1000-1500 km,“ doplňuje Lenka Nádvorníková. V návaznosti na potřeby dětí jsou jejich služby nejvíce využívány v ranních a odpoledních hodinách. Projekt probíhá v průběhu celého školního roku.

Čím Borůvka Praha o.p.s. ještě pomáhá? 

Každý z nás chce žít plnohodnotný život a mít možnost se v něm co nejvíce realizovat. Jednou ze základních možností realizace člověka je práce. Ne každý k tomu ale má adekvátní podmínky. Borůvka Praha o.p.s. od roku 1998 pomáhá dětem i dospělým s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti. Je výjimečná tím, že pomáhá těmto lidem v průběhu celého života. V dětství dopravou do škol, dále fyzioterapií, tréninkovým pracovním programem a završením všeho je pomoc s hledáním pracovního místa a samotné zaměstnávání.

„Lidem s tělesným postižením pomáháme získat pracovní dovednosti a následné uplatnění na běžném trhu práce. Bez podpory veřejnosti se ale neobejdeme. Naše práce je dlouhodobá. Pravidelné dary jsou proto pro nás tou největší podporou. Vážíme si ale každého daru, který k nám doputuje. Využíváme je na rozvoj všech našich projektů. Za každou podporu moc děkujeme,“ dodává Lenka Nádvorníková.

Borůvku Praha o.p.s. můžete podpořit například zde – www.darujme.cz/boruvka

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.