Vzdělávání je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro rovnost příležitostí

Na počest vizionářek, které bojují o zlepšování života prostřednictvím vzdělávání

Značka Clé de Peau Beauté s hrdostí oznamuje zahájení programu Power of Radiance, mnoholetého filantropického závazku, který ctí inspirativní ženy z celého světa, jejichž úsilí o vzdělávání žen a dívek vedlo k pozitivnímu dlouhodobému ovlivnění jejich životů. Program každoročně vybere laureáta, který obdrží grant, jenž může být darován dle jejich uvážení na podporu vzdělávacích iniciativ pro ženy a dívky. Prostřednictvím této činnosti značka Clé de Peau Beauté usiluje o podporu žen a dětí darem poznání a učení a učinění hmatatelného rozdílu rozzářením světa.

Hostitelkami inauguračního slavnostního představení programu Power of Radiance byly globální vyslankyně značky Clé de Peau Beauté paní Felicity Jones a první laureátka programu Muzoon Almellehan, vzdělávací aktivista a první osoba s postavením uprchlíka, která bude jmenována vyslankyní dobré vůle UNICEF. Iniciativu podpořily přispěvatelky programu Cindi Leive, Naomi Kawase a Belinda Lee, které se podělily o své zkušenosti prostřednictvím živé panelové diskuse s paní Muzoon Almellehan.

Vzdělávání je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro rovnost příležitostí. Poskytuje dětem možnost vymanit se z chudoby a cestu ke stabilní a slibné budoucnosti. Dnes však v celém světě přichází o školu více než 130 milionů dívek*.

Vzdělávání dívek je prioritou strategického rozvoje. Lépe vzdělané ženy mají tendenci být zdravější, více se zapojují do formálního trhu práce, dosahují vyšších příjmů, mají méně dětí, vdávají se v pozdějším věku a pokud se rozhodnou, že se stanou matkami, umožní svým dětem lepší zdravotní péči a vzdělávání. Všechny tyto faktory mohou společně pomoci domácnostem, komunitám a národům vymanit se z chudoby.

Felicity Jones uvedla: „Vím, jaké jsem měla štěstí, že jsem měla přístup ke skvělému vzdělání. Není tomu tak u všech lidí na celém světě, a proto jsem tak pyšná na to, že jsem součástí programu Power of Radiance a podporuji právo každého člověka na poznání a vzdělávání. Díky dosaženým úspěchům můžeme usilovat o záření způsobem, který skutečně rozsvítí svět.“

Vyslankyně dobré vůle UNICEF paní Muzoon Almellehan poznamenává: „Vzdělávání je nejúčinnějším nástrojem pro rovnost příležitostí. A pro národy, které investují do kvalitního vzdělávání dětí a mládeže, vytváří základ pro spokojené a prosperující rodiny, komunity a ekonomiky. Nikdy nepřestanu bojovat za ty, jejichž hlasy byly příliš dlouho umlčeny, dokud každé dítě nebude ve škole a nebude se učit.“

Paní Yukari Suzuki, ředitelka značky Clé de Peau Beauté, uvádí: „V Clé de Peau Beauté věříme, že opravdové „vyzařování“ je vnitřní síla, která je v každém z nás, ale je to něco, co je třeba odemknout. Každý z nás má potenciál dosáhnout velkých věcí a hluboce ovlivnit svět kolem nás. S pokorou vítám příležitost oslavovat inspirační vyzařování žen, které ovlivňují změny prostřednictvím přínosné cesty vzdělávání a je mi ctí, že mohu oslavovat světlo, které září na ostatní.“

Grant programu bude financován z globálního prodeje produktů znamenitého sortimentu značky Clé de Peau Beauté, který byl speciálně vyvinut, aby odemkl sílu jeho záření.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.