Předávání Ceny míru Sunhak 2019 se uskutečnilo v Soulu

Předávání Ceny míru Sunhak pro rok 2019 se uskutečnilo v Soulu, laureáty byli Akinwumi Ayodeji Adesina a Waris DirieKomise Ceny míru Sunhak dne 9. února pořádala od 10:00 slavnostní předávání Cen míru Sunhak pro rok 2019 v hotelu Jamsil Lotte Hotel World.

Cena míru

Cenu míru Sunhak pro rok 2019 získali Dr. Akinwumi Adesina, prezident skupiny Africké rozvojové banky a Waris Dirie, aktivistka za lidská práva a bojovnice proti ženské obřízce (FGM)Komise uznává dosažené výsledky Dr. Adesiny v oblasti zlepšování hospodářství Afriky prostřednictvím podpory řádné správy a zaváděním zemědělských inovací. Jeho úspěchy přispěly k potravinové bezpečnosti v Africe, jejichž cílem bylo zlepšit životy milionů osob, které žijí v Africe v chudobě.Komise udělila cenu paní Waris Dirie jako uznání jejího neúnavného obhajování práv dívek a žen a její snahy o celosvětové usnesení o eradikaci mrzačení ženských pohlavních orgánů, tedy ochranu dívek, které jsou vystaveny riziku FGM.Na slavnostním předávání cen obdržel každý laureát cenu 500.000 USD spolu s medailí a plaketou, které jim předali zakladatel Ceny míru Sunhak Dr. Hak Ja Han Moon a předseda komise Dr. Il Sik Hong.Slavnostního předávání se zúčastnilo více než 1000 delegátů, včetně současných a bývalých prezidentů, viceprezidentů, vedoucích představitelů a podnikatelů z Afriky a dalších zástupců různých vlád, akademických obcí, podniků, médií a náboženství.

Velvyslanec Kenneth M. Quinn, předseda Nadace ceny World Food Prize, pronesl blahopřejnou řeč, v níž uvedl: oba laureáti se opravdu zaměřují na povznesení lidských práv a lidského rozvoje v Africe.Dr. Adesina ve své děkovném projevu uvedl, že ve světě, který je hladový, nemůže být mír, a že tato cena je výzvou dělat více pro ty nejméně privilegované po celém světě a zejména v Africe.Waris zdůraznila, že mrzačení ženských pohlavních orgánů musí být v naší době vymýceno a bude pokračovat v boji za práva dívek a žen, dokud nevytvoříme společnost, kde budou respektována jejich práva.Předseda komise pan Hong potvrdil důležitost vize „Jedna rodina pod Bohem“ a téma lidských práv a lidského rozvoje v Africe. Ve svém uvítacím proslovu zdůraznil, že míru může být dosaženo jen tehdy, když jsou chráněna všechna lidská práva. Uvedl také, že oddanost laureátů může přivést lidstvo o krok blíže k otevření nové kapitoly světového míru.Cena míru Sunhak vyznamenává jednotlivce a organizace, které významně přispěly k míru a blahu budoucích generací.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.