Společnost Organon vyzývá k lepšímu poradenství v oblasti péče o zdraví žen

Organon, globální společnost zabývající se péčí o zdraví žen, řeší otázku celosvětové krize nechtěných těhotenství a nenaplněných zdravotních potřeb žen. Za tímto účelem společnost Organon navázala spolupráci s Evropským parlamentním fórem pro sexuální a reprodukční práva (EPF), které každoročně publikuje Atlas antikoncepce. Podle jejich nedávných zjištění dosahuje Česká republika v dostupnosti antikoncepčních prostředků horšího skóre než jiné evropské země a v letošním celkovém hodnocení získala 50,8 %. Naléhavost tématu potvrdily také účastnice projektu Wall of Sharing (Zeď sdílení), který společnost Organon koordinovala v České republice a dalších zemích v září a říjnu 2022.

Reprodukční zdraví je jedním z klíčových témat dneška, neboť se ženy v mnoha zemích stále ještě potýkají s nedostupností antikoncepce, odborné péče nebo poradenství v této oblasti. Potřeby a požadavky mnoha žen zůstávají nevyslyšeny. Podle statistiky v České republice v letech 2015 až 2019 každý rok nezamyšleně otěhotnělo v průměru 35 z 1 000 žen ve věku 15-49 let. Ve věkové skupině od 10 do 19 let otěhotnělo více než 10 dospívajících dívek a žen z 1000.

Po zhodnocení vládní politiky v oblasti přístupu k antikoncepčním pomůckám, poradenství v oblasti plánování rodiny a poskytování informací online se Česká republika v letošním atlasu antikoncepce umístila na 35. místě a výrazně tak zaostala za jinými evropskými zeměmi. Na základě zjištění EPF a Organonu může být jednou z příčin skutečnost, že antikoncepční pomůcky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V zájmu dostupnosti plánovaného rodičovství a snížení celkového počtu nechtěných těhotenství by bylo vhodné zvážit úhradu antikoncepčních prostředků alespoň pro mladé lidi do 19 nebo 25 let a pro zranitelné skupiny (např. nezaměstnané, osoby s nízkými příjmy a další).

Podle EPF a Organonu není přístup k poradenství nejhorší ze všech 46 srovnávaných zemí. Hůř než Česká republika se v Atlasu antikoncepce umístilo například Slovensko (49,7 %), Maďarsko (44,9 %) nebo Bělorusko (44,4 %). Poslední místo obsadilo Polsko s 33,5 %. Naopak významně lepší hodnocení než Česko získaly země západní Evropy, například Německo (75,1 %) nebo Nizozemsko (81,1 %). O první příčku se dělí Belgie, Francie a Velká Británie se shodným hodnocením 91,1 %.

Jedním z parametrů, které Atlas antikoncepce vyhodnocuje, je dostupnost informací online. V České republice jsou možnosti získat informace z oficiálních vládních zdrojů omezené. Ženy z Česka se tak musí při získávání některých informací spoléhat na internetové stránky nepodporované státem a na poskytovatele třetích stran.

„Ve společnosti Organon jsme přesvědčeni, že je velmi důležité podporovat a motivovat ženy, aby získaly kontrolu nad svým reprodukčním zdravím a mohly se informovaně rozhodovat o antikoncepci. Snadný přístup k podrobným a přesným informacím může ženy významně podpořit v jejich rozhodování. Komplexní informace a otevřenost mohou potenciálně snížit počet nechtěných těhotenství,“ říká Okan Isikci, generální ředitel společnosti Organon pro region střední, jižní a východní Evropy.

Z dlouhodobého hlediska přispívá společnost Organon ke vzdělávání v oblasti plánování rodiny, aby pomohla ženám činit informovaná rozhodnutí o jejich vlastním sexuálním a reprodukčním zdraví. Společnost Organon spuštěním iniciativy Act with Her vyzývá jednotlivce i komunity, aby se zapojili do spolupráce se spolehlivými a důvěryhodnými organizacemi, obhájci a odborníky na reprodukční zdraví.

Aby byl její hlas slyšet

Aby měly ženy možnost vyjádřit své obavy a problémy, spustila společnost Organon nedávno projekt nazvaný Wall of Sharing (Zeď sdílení). Během kampaně, která probíhala v různých zemích střední a východní Evropy, byly účastnice požádány, aby formulovaly největší problémy, s nimiž se setkaly na cestě za svými cíli, a umístily je na speciální zeď, která byla dostupná na veřejných prostranstvích.

Mezi výroky, které se na zdi objevily, patřila nerovnost mezi pohlavími, vysoké náklady žen na péči o sebe a své zdraví, ale také konkrétnější problémy, jako jsou menstruační bolesti a menopauza, stres nebo tlak, který ženy pociťují ve společnosti.

„Na světě žijí téměř 4 miliardy žen a dívek a každá z nich má své jedinečné cíle. Na cestě k nim však mohou narazit na překážky a nepříjemnosti, které vytvářejí pomyslnou zeď. Naší vizí ve společnosti Organon je učinit každý den lepším a zdravějším pro každou ženu. Proto jsme požádali ženy, aby nám pomohly pochopit a správně formulovat jejich aktuální nejpalčivější problémy,“ říká Hana Dvořáková, market access and policy director pro region střední, východní a jižní Evropy.

Farmaceutická společnost Organon se snaží pomoci ženám a dívkám, aby mohly vést zdravější a vyrovnanější život a snáze dosahovat svých cílů. Společnost Organon se zavázala využívat inovace a rozvíjet produkty, které pomáhají řešit naléhavé neuspokojené zdravotní potřeby žen, a investovat do programů a iniciativ, jejichž cílem je rozšířit přístup k našim produktům a zlepšit zdraví žen a dívek.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.