Závislost dětí na internetu se zvyšuje

Lámete si hlavu, proč se váš potomek nedokáže odlepit od telefonu? Narážíte na odmítavý postoj pokaždé, když přijdete s nějakou alternativou, jak trávit společný čas? Nenechte se odbýt a zbystřete, radí odborníci. Může se totiž jednat o závislost na internetu nazývanou netolismus. Ta může mít vážné následky, zvláště u té nejnáchylnější skupiny – dětí a teenagerů. Jak tomuto nebezpečí předejít, pokud zpozorujete u vašeho dítěte varovné signály?

Děti a internet

Jak má rodič poznat, že je jeho dítě na internetu závislé? Především s ním musí průběžně komunikovat o jeho způsobech trávení volného času, výsledcích ve škole a využívání nových technologií. Den závislého totiž začíná již po probuzení pravidelnou kontrolou sociálních sítích. Zbytek aktivit během dne pak zpravidla také probíhá ve virtuálním světě. Pokud se dítě náhodou dostane do situace, kdy novinky nemůže kontrolovat, například kvůli ztrátě signálu nebo zákazu ve škole, začne být nervózní, podrážděné až hysterické. Z jeho života navíc postupně mizí kamarádi ve fyzickém světě a veškeré kontakty se omezují na on-line komunikaci. Dřívější záliby postupně ztrácí veškerou důležitost. V tom všem spatřujme varovné signály, že je třeba začít situaci řešit.

V důsledku závislosti na internetu se dostavují nežádoucí vedlejší účinky. Konzumace online obsahu dostává maximální důležitost, jedinec jí dává přednost před svými povinnostmi ve škole nebo v práci. Zvyšování počtu virtuálních přátelství paradoxně vede k silnějšímu pocitu osamělosti – závislý zanevře na skutečné přátele, což je dáno i tím, že nadále netuší, jakým způsobem s nimi trávit čas. Někteří závislí mohou přestat pečovat o svůj vzhled, sedavý způsob života a namáhání krční páteře může vést ke zhoršení fyzického stavu. Neustálé vystavení záření modrého světla z displejů zase vede k poruchám spánku. Většina návykového online obsahu je navíc poměrně jednoduše zpoplatnitelná a závislý je za něj schopen utratit nemalé finanční částky ze svého kapesného, někdy i z kreditních karet rodičů. Netolismus se u každého může projevit jinak. Jednoznačně stanovit, který z příznaků závislosti je ten nejzávažnější, ale vzhledem k jedinečnosti každého člověka, nelze.

„Není dobré se do celého řešení nastalé situace vrhnout bez rozmyslu. Odvykání je náročné a má svůj logický postup, který je podobný jako u více hmatatelných závislostí, třeba té na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Klíčem k úspěchu je vhodně zvolený individuální odvykací plán,“ říká Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.  V lehčích případech se o něj může pokusit i rodič sám za předpokladu, že má s dítětem navázaný dobrý vztah a průběžně se s ním baví o jeho životě. Pokud zachytí, že dítě tráví ve virtuálním světě nadměrné množství času, měl by mu tento svůj názor jasně pojmenovat. Když navíc porozumí tomu, co dítě na online zábavě láká, může zkusit navrhnout podobnou alternativu i ve fyzickém světě. Je možné, že si dítě samo uvědomí, že jeho situace není v pořádku a bude se snažit spolupracovat na změně. Nejvhodnějším řešením je vydat se cestou kompromisu – domluvit si určitý „kontrakt“ a postupnými kroky se dopracovat k tomu, že 2 hodiny času na počítači budou vyváženy 2 hodinami času stráveného sportem, čtením knížek, kroužky apod. Horším scénářem je zjištění, že netolismus se u dítěte projevuje jako reakce na jiný hlubší problém. Dítě se cítí osaměle, nemá ve škole kamarády, nepociťuje dostatek lásky ze strany rodiny nebo musí čelit šikaně, a proto utíká do virtuálního světa. V takovém případě je již vhodné obrátit se na odbornou pomoc psychologa, adiktologa, v některých případech i učitelů.

Dětští psychologové nebo dětské a dorostové adiktologické ambulance preferují řešení formou rodinné terapie, protože závislost mění život nejen dítěte, nýbrž celé rodině. Další možností je obrátit se na bezplatnou Národní linku pro odvykání hraní na čísle 800 350 000 a poradit se s odborně vyškolenými konzultanty o nejvhodnějším postupu.

Netolismus považujeme za poměrně nový adiktologický fenomén.  Odborníkům se stále nepodařilo shodnout ani na jednotné definici. Jisté ovšem je, že spíše než o závislost na internetu, se jedná o nadměrnou spotřebu určitého druhu obsahu. Internet zde pak plní pouze roli zprostředkovatele. Nejvíce ohroženi jsou konzumenti online RPG her, komunikačních aplikací a volně dostupné internetové pornografie. Jedna z teorií vidí vznik problému v narušených sociálních vazbách jedince a za nejvíce náchylné považuje introverty se sklonem k úzkostným stavům. Těm může vyhovovat situace, ve které mohou snadno kontrolovat tok informací. Stávají se taky pány dané interakce. Odvrácenou stranou mince je ale oslabení těchto schopností ve fyzickém světě. Jedinec postupně ztrácí schopnost přiměřeně reagovat na běžné životní situace a sociální schopnosti se začínají vytrácet.

Podle dostupných vědeckých dat jsou netolismem v České republice nejvíce ohroženy děti ve věku od 12 do 15 let, které jsou negativním vlivům informačních technologií vystaveny nejčastěji – přímo závislých nebo potenciálně ohrožených je mezi nimi až 23 %. V celé populaci České republiky se pak odhaduje 3,4 % závislých na internetu. Dalších 3,7 % lidí je nebezpečným vlivům pravidelně vystaveno a k závislosti silně tenduje. Například ve Španělsku dosahuje počet závislých ve věku mezi 14. a 17. rokem života 21,3 procent, což je nejvyšším číslem ze všech evropských zemí.

Národní linka pro odvykání hraní byla zřízena Úřadem vlády České republiky v rámci Národních stránek pro podporu odvykání hraní, které spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, a provozuje ji Česká koalice proti tabáku. Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.