Organizace Borůvka Praha slaví 25 let na scéně

Pro neziskovou organizaci Borůvka Praha o.p.s. je rok 2023 opravdu výjimečný. Znamená pro ni už čtvrt století, kdy pomáhá lidem s postižením zapojit se do běžné společnosti. Takové výročí není jen tak!

Ve čtvrtek 21. září se před tréninkovou kavárnou TA KAVÁRNA na Vyšehradě uskutečnila oslava 25. narozenin neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. a program byl opravdu bohatý. Dospělým zahrály kapely Lovesong Orchestra a Jiný Metro. Dětem udělaly radost nejen barevné balónky, ale i malování na obličej, výtvarné dílny, divadlo či bubbleshow. V TA KAVÁRNĚ byla také nainstalována prodejní výstava k charitativnímu kalendáři Jedinečnost, který si Borůvka Praha k výročí nadělila. Na akci samozřejmě nechyběl ani pravý narozeninový dort, který za zvuku fanfár rozkrojila sama ředitelka organizace, Lenka Nádvorníková.

„Lidem s postižením dle mého názoru nejvíce chybí rovný přístup, kdy je na ně nahlíženo jako na plnohodnotné lidi, kteří mají svá práva, ale také povinnosti. Diskriminace může být negativní, ale i pozitivní. Mohli bychom hovořit také o nedostatku finančních prostředků na osobní asistenci či pečovatelskou službu. V případě dostatku financí se zase můžeme bavit o nedostatku kapacit těchto služeb. Vždy se ale vlastně jen vracíme k tomu, že rovné příležitosti, ať už v péči o vlastní osobu, ve vzdělání nebo v práci jsou tím, co lidem s postižením nejvíce chybí k tomu, aby se mohli stát plnohodnotnými členy společnosti,“ říká právě Lenka Nádvorníková, ředitelka Borůvky Praha o.p.s.


Kromě komplexní podpory při začleňování se do běžného pracovního procesu poskytuje organizace Borůvka Praha o.p.s. lidem s postižením ještě další služby. Patří mezi ně sociální a psychologické poradenství, fyzioterapie a v neposlední řadě také workshopy pro firmy, které by chtěly lidi s postižením zaměstnávat, ale úplně nevědí, jak na to.

Co se za 25 let povedlo

Celá práce organizace začala už v roce 1998, kdy byl otevřen charitativní Obchůdek Borůvka na pražském Vyšehradě, který funguje dodnes. Zpočátku v něm šlo primárně o prodej výrobků z různých chráněných dílen. Obchůdek ale léty nabyl dalších rozměrů a v současné době funguje také jako tréninkové pracoviště, které má za cíl umožnit lidem s postižením získat základní pracovní návyky a vyzkoušet si zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Díky této možnosti se mohou lépe uplatnit na běžném trhu práce.

Společně s Obchůdkem vznikl také projekt Doprava a Osobní asistence do škol. Bezbariérová doprava za vzděláním funguje dodnes a ulehčuje každodenní život rodin s dětmi s handicapem. Postupem času se začala organizace více věnovat tématu zaměstnávání lidí s postižením, a tak v roce 2008 vznikl další pracovně-tréninkový prostor, kterým je TA KAVÁRNA. V roce 2013 Borůvka dala vzniknout stálým pracovním místům v rámci Dílny švadlen a dobročinného secondhandu Koloběh a v roce 2019 byla pro velký zájem otevřena druhá pobočka Koloběhu v pražských Nuslích. 

Unikátní charitativní kalendář

V rámci tohoto výročí si nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. připravila speciální dárek v podobě unikátního charitativního kalendáře pro rok 2024 s názvem Jedinečnost. Autorem originálních fotografií je Martin Vítek a jeho aktéry jsou bývalí klienti nebo současní kolegové z Borůvky Praha o.p.s., kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Hlavní myšlenkou kalendáře je, že každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme. Kalendář je možné zakoupit na všech jejich provozovnách nebo na stránkách www.obchudekboruvka.cz. Každý zakoupený kalendář umožní organizaci pokračovat v její práci a podporovat lidi s tělesným postižením v soběstačnosti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.